Κολοκοτρώνη 5, Πάτρα τηλ: 2610270670   |   Κορίνθου 132 και Βαλτετσίου, Πάτρα τηλ:2610221777